Attendo har redan fått sin chans – och misslyckats

Attendo Care har utsetts till att driva Lackarebäckshemmet. Det verkar vara det darriga resultatet av en lång och omfattande process. När så resultatet av upphandlingen endast leder till två anbud borde man förstå att uppgiften kan vara för svår eller olönsam. Det vill man inte förstå. Boendet ska ut på marknaden till varje pris, som i det här fallet är det lägsta.

Då ger man sig ut på tunn is eftersom det företaget inte har det bästa anseende. Attendo har tidigare visat att de inte alltid klarat av de krav som myndigheterna ställt på dem. Därför fråntogs de driften av Brogården i Lindome. När kommunen återtog, uppenbarade det sig att Attendo misskött lokalerna grovt och en storsanering blev tvungen att göras.

Attendo har också figurerat i pressen på grund av sin omstridda personalpolitik. Rubriker som ”Affärsidén är underbemanning” har förekommit. Till IVO har det kommit in ett flertal anmälningar om underbemanning och Attendo har dömts att trots överklaganden anställa fler.

Efter alla protester från personalen är det svårt att tänka sig att så särskilt många kommer att stanna kvar och låta sig anställas av Attendo. Många bland den utbildade personalen kommer att söka sig till andra tjänster inom kommunen, vilket de har rätt till då de behåller sin kommunala anställning.

Det borde inte vara för sent att stoppa det hela och därmed slippa ytterligare ett eventuellt misslyckande för privata utförare. Attendo måste granskas noga och redogöra för sina planer på hur personalminskningar kommer att genomföras på boendet och hur man ska kunna ersätta den personal som går vidare till andra arbeten i kommunen.

Lars Selin (V)

Joakim Ramberg (V)

ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden