Att stänga ner barnens idrott gör mer skada än nytta

Låt mig börja med att säga att jag är den första att stå bakom hårdare tag mot smittspridning och att vi alla måste hjälpas åt för att rädda liv, avlasta vår fantastiska vårdpersonal och försöka få tillbaka en tillvaro där vi kan vara nära våra kära igen.  Men jag tycker också att åtgärderna skall slå där de kan få en verklig effekt. Fredagens beslut att stänga alla kommunala idrottsanläggningar, även utomhus, är ett exempel som enligt mig får stora konsekvenser för barn och ungdomars välmående men har nästintill noll effekt på minskad smittspridning.

Läs mer: Kommunens besked – allt stänger: ”Väldigt tråkigt”

FHM har under hela pandemin varit tydliga med att barn inte är de som driver smittan och Riksidrottsförbundet för en tydlig debatt kring vikten av barns fysiska utomhusaktiviteter, både för den fysiska men även för den mentala hälsan. Med detta som underlag vill jag hävda att de här utomhusanläggningarna är del av det som är vitalt i samhället och den personalen borde få arbeta vidare. Givetvis med anpassningar av verksamheten så att den är helt trygg för medarbetaren i fråga.

En ensam medarbetare kan enkelt upprätthålla driften tillräckligt väl under den här perioden för att tillåta fortsatt utomhusidrott för våra barn och unga. Föreningar måste också anpassa sin verksamhet så att den utförs helt utan risk, med omklädning hemma och utomhus, inga andra vuxna förutom enstaka ledare.  Nu börjar jullovet och barnen måste aktiveras på smittsäkra sätt. Många riskerar tyvärr att sluta med sina aktiviteter om allt pausas helt med stora negativa konsekvenser på sikt.

Samtidigt i allt detta är det fullt möjligt för vuxna att boka in sig på gymklasser där man tränar tillsammans med andra vuxna inomhus och åker man förbi köpcentrum så ser man stora parkeringar fulla med bilar och med stor risk för trängsel som konsekvens.

Snälla tänk om i detta och låt barnen vara aktiva, utomhus, på ett säkert sätt. Vi vuxna däremot måste vara helt beredda på att ta vårt fulla ansvar nu!

Anders Jonebring