Åtgärder krävs för lägre fart i östra Mölndal

I rusningstid är Rådavägen, Gunnebogatan och Stensjögatan pendlarnas favoritrutt för att undvika köerna vid påfartsramperna mellan väg 40 och E6…