Är sophämtningen sekretessbelagd?

Som villaägare i Mölndal vill man ju gärna hjälpa de trevliga personer som sköter soptömningen. Som goda medborgare var vi…