Arbetet med bergtäkten i Kållered får stora konsekvenser för närområdet, som bland annat inkluderar köpstaden. Är det rimligt, frågar sig Gilbert Svensson. Arkivfoto

Är det rimligt att fortsätta spränga?

Är det rimligt att bergtäkten i Kållered ska få fortsätta att spränga ner till 100 meter under havsytan? Göteborgsregionen behöver försörjas med sten och grus, men det finns gott om berg att bryta som inte ligger under havets nivå och inte under grundvattnets nivå.               Att spränga och ta ut sten långt under grundvattennivån innebär utpumpning av 700-800 kubikmeter vatten varje dygn för att hålla täkten torr. Dessutom ska täkten ta emot drygt en miljon ton sten per år från bygget av Västlänken. Man räknar med att cirka 800 lastbilar ska passera Kålleredsmotet varje dag.

Allt detta sker i nära anslutning till bostäder i Kållered och norra Lindome och nära Kållered köpstad. Området i Kållered som påverkas, begränsas grovt sett av Gamla riksvägen, Streteredsvägen och Östra Lindomevägen. Dessutom finns ett antal fastigheter i täktens omedelbara närhet som påverkas. Den vibrationsutredning som redovisas omfattar cirka 250 fastigheter mellan Kållereds centrum och norra Lindome. Dessa har fått ett gränsvärde för högsta tillåtna vibration och kommer rimligen att påverkas av sprängningarna.

Är det rimligt att värdet av att få bryta sten ner till 100 meter under havets nivå ska anses större än de negativa konsekvenserna i form av buller, vibrationer, damning och ökad trafik för boende och verksamma i Kållered?

Gilbert Svensson

Relaterade artiklar
Fler artiklar