Äldreomsorgen måste prioriteras

År 2020 är ett tufft år för landets äldre. Alla som är över 70 år har under lång tid uppmanats…