236 lärare är inte längre i skolan

Sverige står i en akut och växande lärarbrist. Samtidigt arbetar drygt 38 000 utbildade lärare i andra yrken och dessa kan betraktas som en outnyttjad resurs. I veckan presenterade vi i Lärarförbundet Frånvarorapporten med unika siffror som tydligt visar var denna lärarreserv finns.

I Mölndals stad finns det 236 lärare som inte längre är i skolan. Det motsvarar var femte utbildad lärare i kommunen. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det bli ytterligare 141 lärare i klassrummen i Mölndal.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2016 en enkätundersökning där en klar majoritet av lärare som arbetar utanför skolan, 60 procent, svarade att de kunde tänka sig att arbeta som lärare igen. Tre faktorer stack ut i svaren på frågan vad som skulle kunna få avhopparna att återvända till skolan.

• Rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid.

• Större möjlighet att styra över arbetssituationen.

• Högre lön.

Lärarbristen är inte ett olösligt mysterium! Med högre lön, rimliga arbetsvillkor och mer makt över yrkesutövandet går trenden att vända och få fler att vilja bli och fortsätta vara lärare.

På förvaltningssamverkan på skolförvaltningen måndag 27 mars var en av punkterna anställda icke behöriga lärare. En dagordningspunkt som kommer att gå vidare som underlag till politikerna i skolnämnden. Detta ska inte behövas i en stad där det finns 236 personer som är utbildade lärare – men som inte arbetar som det idag.

Denna bild ska kompletteras med att var fjärde lärare bytts ut på grundskolans lägre årskurser i Mölndal under 2016, utifrån statistik som presenterats i staden nyligen.

I Frånvarorapporten från Lärarförbundet presenteras siffror för varje län i Sverige som visar hur stort rekryteringsbehovet är och hur många utbildade lärare som står utanför yrket.

Angelika Molander

ordförande Lärarförbundet Mölndal