Mölndals-Posten
Söndag, 21 januari 2018
Native MP NY

Tomas Olsson: ”Företagarna skapar ett bättre företagsklimat”

Tomas Olsson driver ett framgångsrikt företag i Mölndal inom tryck- och profileringsbranschen. Han sitter också med i riksstyrelsen för Företagarna i Sverige.

Beskriv er verksamhet på Olsson & Co.

– Vi arbetar med produkter som stärker våra kunders varumärken, internt och externt. Vi levererar produkter och tjänster kring produktmedia till de kunder som inser värdet av att vårda sitt eget varumärke.

Vad skiljer er från andra i samma bransch?

– Vi är en komplett leverantör av allt från trycksaker, expomaterial, produktmedia (profilproduker, give aways) och profilkläder. Ytterst få i branschen har den bredden. Men det jag skulle säga har gjort vår framgång är att vi levererar med energi, engagemang och glädje!

Lite historia; hur länge har ni funnits och utvecklats sedan starten?

– Vi firar 10 år 2017. Vi har haft en stark tillväxt och omsätter nu 63 miljoner kronor per år. Två gånger under denna perioden har vi levt upp till kriterierna för DI Gasells tillväxtföretag i Sverige. Vi är i dagsläget 17 anställda och kommer att vara 20 personer i maj månad.

Hur går affärerna? Vad tycker ni om att finnas på Mölndalsmarknaden?

– Vi har haft ett riktigt bra 2016 och 2017 har börjat på samma sätt. Det är bra drag i affärerna och alldeles nyligen har vi varit i Stockholm och tagit hem priset som Supplier of the year 2016 för Nordic Choice Hotels, vilket är oerhört ärofyllt. Vi trivs jättebra i Mölndal, vi har många kunder runt om i Mölndals kommun och det ligger perfekt för att bearbeta och arbeta med hela Storgöteborg.

Beskriv ditt engagemang i Företagarna.

– Jag sitter med i riksstyrelsen för Företagarna i Sverige sedan i maj 2016. Jag tycker att det är en viktig organisation som företräder runt 70 000 företagare runt om i Sverige. Det Företagarna gör, som jag tycker spelar störst roll, är att man driver företagarfrågor mot regering och riksdag. Det är en röst för alla oss som driver företag och tillsammans kan vi vara med och skapa fler arbeten och ett bättre företagarklimat i Sverige – det tycker jag är fantastiskt!

_________________________________________________________

Jag vill bara säga tack

Företagarna Mölndal startade sin verksamhet 1992 med syfte att ” stärka marknadsekonomins och den fria företagsamhetens röst samt vinna förståelse inte minst för småföretagens betydelse i ett fungerande samhälle”.

Mitt medlemskap i Företagarna började den 1 oktober 1996. Jag är uppväxt i en företagarmiljö varför det för mig var naturligt att efter många år som anställd starta eget företag 1995. Det blev spännande och utmanande men också ganska tufft. Det var som att hoppa ut från en klippa utan fallskärm. All trygghet och säker god inkomst försvann. Att söka medlemskap i en organisation som verkligen förstod mina frågor och behov och som arbetade för att ”skapa bästa förutsättningar att äga, driva och utveckla företag” kändes helt rätt. Det kändes också viktigt att tillhöra en riksomfattande organisation som dels kunde ge mig många kontakter i landet men också veta att någon så att säga förde min talan som företagare till alla beslutsfattare.

Jag valdes in i styrelsen för Företagarna Mölndal 1998 och blev ordförande 1999. Det är således efter 18 år som jag nu vid årsmötet 24 januari 2017 överlämnar klubban. Det är många år med mycket helt ideellt arbete som ibland har gått ut över både familj och mina egna privata verksamheter. Men det uppvägs av alla trevliga och spännande möten och olika kontakter som jag fått i Mölndal, inom Göteborgsområdet och även ute i övriga Sverige i min egenskap som förtroendevald ordförande.

I Mölndal varit med att starta många olika mötesplatser under åren som exempelvis företagspub, frukostmöten, lunchmöten, företagarnas aktieklubb, minimässa ”Här är jag”, inspirationsaftnar kallad Träffpunkt/Inspirationsafton och MEET Inspiration. Vi har varit remissinstans för kommunens olika program, haft seminarium i bl.a. offentlig upphandling, sociala medier, EU-frågor, skattefrågor och marknadsföring. Vi har anordnat paneldebatter inför alla riksdagsval under åren, ordnat många företagsbesök och delat ut utmärkelsen Årets Företagare varje år.

Till sistvill jag framföra ett stort tack till alla trevliga och framgångsrika företagare för ett mycket positivt samarbete. Lycka till i ert fortsatta arbete!

ANITA ALRIKSSON

_______________________________________________

De viktigaste frågorna som företagarna prioriterar

Säkra småföretagens tillgång till kompetens

Svårigheten med att hitta lämplig arbetskraft är ett av de största tillväxthindren för små företag. Företagarna tar nu, med medel från Europeiska socialfonden, krafttag för att kartlägga småföretagens kompetensbehov och underlätta matchning av jobbsökande och företag.

Förbättra tillgången till finansiering

Begränsade möjligheter att få finansiering bromsar såväl företagens som Sveriges tillväxt. Eftersom bankernas krav på säkerhet ofta inkluderar

personlig borgen, innebär det en betydande privatekonomisk risk för företagaren.

Sänka kostnaderna för att anställa

De små företagen sysselsätter fler än både storföretagen och den offentliga sektorn. Den samlade kostnaden för att anställa måste sänkas genom sänkta arbetsgivaravgifter. Det behövs även en mer nyanserad lönestruktur som bättre speglar kompetens.

Anpassa trygghetssystemen för företagare

Trygghetssystemen måste även passa företagare, oavsett vilken företagsform de använder. Företagare måste ha samma möjligheter att exempelvis vara föräldralediga som anställda har.

Reformera arbetsrätten – rätt att avstå kollektivavtal

Att företag väljer att inte ha kollektivavtal beror inte på att man vill ge sämre villkor till sina anställda. Det handlar istället om att kollektivavtalen är utformade för stora företag och inte ser till de små företagens förutsättningar. Därför skapade Företagarna en Ansvarskod så att småföretagare kan visa att de har schysta villkor utan kollektivavtal.

Underlätta integrationen med nyanlänt företagande

Företagarna driver projekt för att stötta nyanlända entreprenörer att bli framgångsrika företagare i Sverige.

GÜNTHER MÅRDER

VD för Företagarna

Relaterade artiklar
Fler artiklar