Mölndals-Posten
Måndag, 26 februari 2018
Småskalig vattenkraft passar väldigt bra in i visionen för Forsåker, skriver Patrik Karlsson, ordförande för Mölndala. Arkivfoto

Småskalig vattenkraft passar bra i Forsåker

Du har både fel och är oförskämd, Gerhard Bengtsson (M).

I en insändare i Mölndals-Posten så påstår Gerhard Bengtsson (M) att projektledarna på Mölndala Fastighets AB, som utvecklar det nya Forsåkersområdet, mentalt skulle leva i en annan tid än Gerhard själv gör? Det är både fel och oförskämt.

Insändaren handlar om den idé som Mölndala har, tillsammans med konsortiet, om att utvinna småskalig vattenkraft i forsen. Energi som till viss del kan omsättas till el för området. Det är inte projektledarna som står för den idén, det är hela styrelsen i Mölndala, inklusive ett av företagen i konsortiet, Trollängen, som jobbat mycket med just småskalig vattenkraft.

En av Forsåkers bärande visioner är att vara en kraftkälla, ett område som pulserar runt Mölndalsån. I den visionen, som kommunfullmäktige antagit, så passar småskalig vattenkraft väldigt bra. Historiskt sett så har kraft utvunnits ur forsen i hundratals år, inte minst på kvarnarnas tid. Att inte se detta och förstå vilken möjlighet det är, och hur naturligt det skulle passa in i området, är märkligt. Det har ju dessutom en pedagogisk effekt att ta vara på den kraft som rinner rakt igenom området istället för att låta den gå förlorad.

Jag ska ge Gerhard rätt på en punkt. Om det är så att de förändrade vattendirektiven gör det omöjligt för oss att få tillstånd till att driva vattenkraft, då kommer vi naturligtvis inte att kunna göra det. I övrigt bryr jag mig inte om vad Gerhard Bengtsson (M) tycker. Jag tänker jobba vidare, tillsammans med styrelsen och konsortiet, för att utvinna småskalig vattenkraft ur forsen och använda den till att försörja delar av området med el.

Patrik Karlsson (S)

Ordförande Mölndala Fastighets AB

Relaterade artiklar
Fler artiklar